Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 24/05/2024
Mây thưa 25°

Mây thưa

Cảm giác như 25.2°.

Thấp/Cao
24.6°/33°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.66 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
453.95
NH3
2.22
NO
0.09
NO2
1.74
O3
1.63
PM10
17.83
PM25
16.32
SO2
0.38

Thời tiết Xã Hoàng Khai - Huyện Yên Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hoàng Khai - Huyện Yên Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Hoàng Khai - Huyện Yên Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hoàng Khai - Huyện Yên Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Hoàng Khai - Huyện Yên Sơn những ngày tới