Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.5/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.7/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

18.3°/22°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

0.49