Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:11 | 23/06/2024
Thấp/Cao
27.8/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.2°
Tầm nhìn
5.81 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.5°
Tầm nhìn
7.82 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.1/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.4°
Tầm nhìn
6.58 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Thấp/Cao

25.7°/35.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0