Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.8/ 16.4°
Sáng/Tối
15.8/ 16.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 18.4°
Sáng/Tối
16.9/ 19.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.8°
Sáng/Tối
18.1/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.3°
Sáng/Tối
17.5/ 18.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 20°
Sáng/Tối
19.2/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 14.2°
Sáng/Tối
16.1/ 14.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 13.2°
Sáng/Tối
12.6/ 13.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 17.8°
Sáng/Tối
13.6/ 18.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 20.9°
Sáng/Tối
17.6/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.7°
Sáng/Tối
21.1/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

16.9°/20.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

14.7 °C

Chỉ số UV

0.97