Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:34 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Thành Phố Tuyên Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0