Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:50 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
10/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Thấp/Cao

12°/26°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0.18