Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 28.5°
Sáng/Tối
25.1/ 31°
Áp suất

994 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 30.3°
Sáng/Tối
27.4/ 32.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 32.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
27.1/ 26.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 25.9°
Áp suất

999 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Thấp/Cao

25°/37.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0