Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:36 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.68 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.5 km/giờ

07:00

27.8°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.65 km/giờ

10:00

29.7°C / 36.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
0.92 km/giờ

13:00

31.8°C / 38.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
0.66 km/giờ

16:00

31.6°C / 38.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
0.7 km/giờ

19:00

27.6°C / 32.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.03 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.26 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.18 km/giờ

07:00

27.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.75 km/giờ

10:00

29.5°C / 36.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
0.71 km/giờ

13:00

29.3°C / 36.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.84 km/giờ

16:00

29.6°C / 37°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.46 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.3 km/giờ

22:00

26.3°C / 28°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.01 km/giờ

04:00

26°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.32 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.82 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
0.52 km/giờ

13:00

28.4°C / 33.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.77 km/giờ

16:00

29.2°C / 36.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.63 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.69 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.06 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.87 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.4 km/giờ

10:00

30.4°C / 36.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
0.63 km/giờ

13:00

29.9°C / 35.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.06 km/giờ

16:00

30.1°C / 37.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
0.64 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.09 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.79 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.09 km/giờ

10:00

30.8°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.95 km/giờ

13:00

32.1°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.25 km/giờ

16:00

32.6°C / 39.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.87 km/giờ

19:00

28.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.11 km/giờ

22:00

27.9°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.96 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Thấp/Cao

25.4°/31.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0