Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
12/
Áp suất

1018 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1019 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
21/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:57
Mưa nhẹ
Thành Phố Tuyên Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:39
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.8