Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:01 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.2/ 16.3°
Sáng/Tối
15.2/ 16.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 17.4°
Sáng/Tối
16.7/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 16.6°
Sáng/Tối
17.1/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.3°
Sáng/Tối
16.3/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 20.2°
Sáng/Tối
18.6/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.6/ 14.4°
Sáng/Tối
17.2/ 15.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 13.1°
Sáng/Tối
13.8/ 13.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

16.7°/18.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

13.7 °C

Chỉ số UV

0