Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 28.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 30°
Sáng/Tối
27.8/ 33.1°
Áp suất

996 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 26.1°
Sáng/Tối
29/ 32.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Thấp/Cao

26°/39.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0