Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0