Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
17.4/ 19.1°
Sáng/Tối
14.2/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17.2°
Sáng/Tối
18/ 20.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 13°
Sáng/Tối
14.2/ 14.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14.9°
Sáng/Tối
12.7/ 14.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 18°
Sáng/Tối
14.5/ 18.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 22.2°
Sáng/Tối
17.1/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 26.2°
Sáng/Tối
22.6/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.2/ 18.3°
Sáng/Tối
19.8/ 19.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 15.5°
Sáng/Tối
16/ 15.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15.4°
Sáng/Tối
14.1/ 15.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 17.6°
Sáng/Tối
15.7/ 17.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 16.8°
Sáng/Tối
16.7/ 16.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 16.7°
Sáng/Tối
16.5/ 16.9°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 17.4°
Sáng/Tối
16.4/ 19.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Thấp/Cao

14.6°/22.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

11.8 °C

Chỉ số UV

0.07