Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:53 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mây rải rác
Thành Phố Tuyên Quang
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0