Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.67