Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Thành Phố Tuyên Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.65