Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
23/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Thành Phố Tuyên Quang
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.49