Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.6°
Áp suất

995 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

995 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
28.4/ 27.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 30.9°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.7/ 30.1°
Sáng/Tối
30/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Thấp/Cao

25.6°/34.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

4.53