Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:44 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36.2/ 36.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.1/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Thấp/Cao

24.2°/38.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

8.57 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0