Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ

07:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.76 km/giờ

10:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.09 km/giờ

13:00

28.2°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.28 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.53 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.46 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.7°
Sáng/Tối
22.3/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ

01:00

23.4°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.71 km/giờ

04:00

23.5°C / 23.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.66 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.42 km/giờ

10:00

30.3°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.62 km/giờ

13:00

32.8°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.04 km/giờ

16:00

29.3°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.06 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.73 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.57 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.66 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.15 km/giờ

10:00

30.2°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.1 km/giờ

13:00

30.1°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.3 km/giờ

16:00

30.7°C / 36.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
0.73 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.49 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.7 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.81 km/giờ

10:00

30.6°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.06 km/giờ

13:00

29.4°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.47 km/giờ

16:00

27.9°C / 32.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.15 km/giờ

19:00

26°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Thấp/Cao

22°/33.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.26