Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:47 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Nhiều mây
Huyện Na Hang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0