Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:18 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.38