Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:08 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.53