Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:31 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.4/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Thấp/Cao

24.6°/34.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0