Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:04 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Huyện Na Hang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Thấp/Cao

21°/22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0