Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.48 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.48 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.39 km/giờ

10:00

32°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.13 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.17 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.21 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.17 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.28 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.87 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.86 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.18 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.09 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.98 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.51 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.79 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.82 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.27 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.55 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.68 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.61 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.97 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.84 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.7 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.73 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.63 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.48 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.07 km/giờ
Huyện Na Hang
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0