Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:48 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.51 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.47 km/giờ

07:00

25.1°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
88%
0.07 km/giờ

10:00

30.5°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.04 km/giờ

13:00

30.9°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.37 km/giờ

16:00

30.9°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.26 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.81 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
23.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.68 km/giờ

10:00

31.5°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.49 km/giờ

13:00

30.9°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.69 km/giờ

16:00

29.2°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.12 km/giờ

19:00

25.5°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.95 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.8 km/giờ

04:00

24.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.55 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.7 km/giờ

10:00

30.2°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.27 km/giờ

13:00

31.9°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.9 km/giờ

16:00

31.5°C / 37.5°C
Mây cụm Mây cụm
66%
1.76 km/giờ

19:00

27.5°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.67 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.2 km/giờ

10:00

32.5°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.94 km/giờ

13:00

34.9°C / 41.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
1.66 km/giờ

16:00

34.5°C / 41.5°C
Mây cụm Mây cụm
59%
1.11 km/giờ

19:00

29°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.7 km/giờ

22:00

27.4°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng

01:00

25.4°C / 28°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.15 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.66 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.69 km/giờ

10:00

25.6°C / 27.9°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.62 km/giờ

13:00

26.6°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.34 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.12 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

23.6°/31.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0