Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây thưa

13:00

30°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
47%
0.76 km/giờ

16:00

29°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
53%
0.65 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
66%
0.78 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Nhiều mây

01:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
79%
0.68 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.65 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.48 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.32 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.98 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.15 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.04 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.39 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.52 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.38 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.32 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.54 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.51 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.29 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.41 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.56 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.72 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.48 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.5 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.41 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.3 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.43 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.5 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa vừa

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.2 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ
Huyện Na Hang
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

5.48