Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:04 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
8/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Thấp/Cao

11°/26°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0.17