Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
22.6/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
24.3/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 28.4°
Sáng/Tối
25.3/ 39.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 29.5°
Sáng/Tối
25.2/ 41.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.5/ 29.6°
Sáng/Tối
25/ 42.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 33.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Thấp/Cao

22.3°/35.9°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

6.58