Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:18 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:17
Nhiều mây
Huyện Na Hang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.08 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.89