Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 16/07/2024

Minh Khương

0 mm

đo tại UBND xã Minh Khương

Lăng Can 1

0 mm

đo tại Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình

Yên Thuận

0 mm

đo tại UBND xã Yên Thuận

Yên Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Yên Lâm

Thanh Tương

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Tương

Khuôn Hà

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Khuôn Hà

Khâu Tinh

0 mm

đo tại UBND xã Khâu Tinh

Hà Lang

0 mm

đo tại UBND xã Hà Lang

Bình Phú

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Bình Phú

Phúc Yên

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Yên

Thượng Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Thượng Lâm

Hồng Thái

0 mm

đo tại UBND xã Hồng Thái

Phù Lưu

0 mm

đo tại UBND xã Phù Lưu

Minh Quang

0 mm

đo tại Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hóa

Sinh Long

0 mm

đo tại UBND xã Sinh Long

Văn phòng BCH PCTT

0 mm

đo tại Chi cục thủy lợi tỉnh Tuyên Quang

Linh Phú

0 mm

đo tại UBND xã Linh Phú

Phúc Sơn

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Phúc Sơn

Hùng Mỹ

0 mm

đo tại UBND xã Hùng Mỹ

Phúc Ninh

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Ninh

Hùng Đức

0 mm

đo tại UBND xã Hùng Đức

Xuân Lập

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Xuân Lập

Thượng Ấm

0 mm

đo tại UBND xã Thượng Ấm

Chi Thiết

0 mm

đo tại UBND xã Chi Thiết

Đội Bình

0 mm

đo tại UBND xã Đội Bình

Đà Vị

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Đà Vị

Hồ Ngòi Là

0 mm

đo tại Đầu mối công trình thủy lợi Ngòi Là

Tân Trào

0 mm

đo tại UBND xã Tân Trào

Trung Minh

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Trung Minh

Ninh Lai

0 mm

đo tại UBND xã Ninh Lai

Tri Phú

0 mm

đo tại UBND xã Tri Phú

Tân Thanh

0 mm

đo tại UBND xã Tân Thanh

Thượng Giáp

0 mm

đo tại UBND xã Thượng Giáp

Tam Đa

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Tam Đa

Bình An

0 mm

đo tại UBND xã Bình An

Yên Nguyên

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Yên Nguyên

Thành Long

0 mm

đo tại UBND xã Thành Long

Trung Hà

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Trung Hà

Hòa An

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Hòa An

Hoàng Khai

0 mm

đo tại UBND xã Hoàng Khai

Sơn Phú

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Sơn Phú

Đông Lợi

0 mm

đo tại UBND xã Đông Lợi

Mỹ Lâm

0 mm

đo tại UBND phường Mỹ Lâm

Mỹ Bằng

0 mm

đo tại UBND xã Mỹ Bằng

Minh Hương

0 mm

đo tại UBND xã Minh Hương

Đồng Quý

0 mm

đo tại UBND xã Đồng Quý

Phú Bình

0 mm

đo tại UBND xã Phú Bình

Kiến Thiết

0 mm

đo tại UBND xã Kiến Thiết

Thái Hòa

0 mm

đo tại UBND xã Thái Hòa

Lăng Quán

0 mm

đo tại UBND xã Lăng Quán

Nhữ Hán

0 mm

đo tại UBND xã Nhữ Hán

Kiên Đài

0 mm

đo tại UBND xã Kiên Đài

Tiến Bộ

0 mm

đo tại UBND xã Tiến Bộ

Bằng Cốc

0 mm

đo tại UBND xã Bằng Cốc

Thiện Kế

0 mm

đo tại UBND xã Thiện Kế

Yên Hoa

0 mm

đo tại UBND xã Yên Hoa

Kỳ Lâm

0 mm

đo tại Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương

Đạo Viện 1

0 mm

đo tại Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn

Sơn Nam

0 mm

đo tại Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương

Kim Quan

0 mm

đo tại Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn

Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Thấp/Cao

24.5°/35.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0