Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

38%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0