Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 02/03/2024
Thấp/Cao
12.9/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
11.1/ 11.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
12.3/ 12.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.7/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.5/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18.7/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
16.9/ 16.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Thấp/Cao

11.3°/29.8°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

8.9 °C

Chỉ số UV

3.27