Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:01 | 13/07/2024
Thấp/Cao
25.7/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.5°
Tầm nhìn
9.95 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
9.09 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Thấp/Cao

24.8°/31.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

11.14