Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
15/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Tuyên Quang
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:37
Thấp/Cao

13°/22°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.06