Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:02 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

3.24 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.77