Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:59 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

994 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa cường độ nặng
Tuyên Quang
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0