Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:54 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

33%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0