Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:32 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.6/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Thấp/Cao

24°/34.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0.02