Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Tuyên Quang
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0