Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Thấp/Cao

9°/24°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0