Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:19 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Tuyên Quang
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0