Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Bầu trời quang đãng
Tuyên Quang
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Thấp/Cao

12°/25°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0