Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:49 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

996 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 27.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

994 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

994 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.4°
Áp suất

998 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Thấp/Cao

24.9°/33.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

12.08