Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Tuyên Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.1