Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:26 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mây thưa
Tuyên Quang
Đã cập nhật 22 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.83