Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:35 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 36.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 34.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20.3°
Sáng/Tối
23.1/ 22.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 19.9°
Sáng/Tối
19.4/ 20.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 20°
Sáng/Tối
18.2/ 21.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.4°
Sáng/Tối
20.7/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.6°
Sáng/Tối
20.3/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.6°
Sáng/Tối
20.6/ 22.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.1°
Sáng/Tối
21.6/ 24.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.7°
Sáng/Tối
22.8/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.9°
Sáng/Tối
26/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.3°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 24.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Thấp/Cao

22.4°/35.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0