Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:23 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0