Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:39 | 24/02/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
9.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
11.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
13.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
11.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
8.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
4.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 25.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Thấp/Cao

25.5°/36.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0