Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0