Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:22 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

26.6°/35.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0