Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Thấp/Cao

22°/37°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0