Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Tiền Giang
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.87