Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Tiền Giang
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.63