Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:49 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa nhẹ
Tiền Giang
Đã cập nhật 37 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0