Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:52 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Tiền Giang
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.83