Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:13 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Tiền Giang
Đã cập nhật 21 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0