Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Thấp/Cao

25.2°/37.5°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.82 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.06