Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:39 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

24.4°/27.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0