Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Mưa vừa

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.02 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.39 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.23 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.67 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
2.43 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.21 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.81 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.6 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.51 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.75 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.99 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.07 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.44 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.04 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.4 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.48 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.63 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.92 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.85 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.44 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.4 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.61 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.55 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.21 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.84 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.54 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.55 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
4.52 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.43 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.5 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.21 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.15 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.15 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.14 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.41 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.49 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.35 km/giờ
Tiền Giang
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0