Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 30.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 30.6°
Sáng/Tối
30.9/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 30.9°
Sáng/Tối
30.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29.9/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.6°
Sáng/Tối
30.9/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29°
Sáng/Tối
29.4/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.7°
Sáng/Tối
29.4/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
30.7/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
29.2/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
29.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 38.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Thấp/Cao

25°/39.3°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.2 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

13.23