Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0