Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 27/01/2023
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0