Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.2°/32.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0