Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:03 | 19/07/2024
Thấp/Cao
23.9/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.7°
Tầm nhìn
7.03 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Thấp/Cao

23.1°/29.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0