Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:33 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 31.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.7°/32.3°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

7.79