Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:59 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

24.4°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.35 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.81