Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 22.4°
Sáng/Tối
21.2/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 23.9°
Sáng/Tối
20.2/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 23.2°
Sáng/Tối
21.4/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.3°/32.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

4.81