Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:02 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

25.1°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0