Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ

13:00

32.5°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.87 km/giờ

16:00

31.6°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.17 km/giờ

19:00

27.5°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.49 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm

01:00

24.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.04 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.77 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.34 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.47 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.04 km/giờ

16:00

30.6°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.8 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
85%
2.7 km/giờ

22:00

24°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.2/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây

01:00

24.8°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.12 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.16 km/giờ

07:00

24.2°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.11 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.09 km/giờ

13:00

30.9°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.22 km/giờ

16:00

28.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.49 km/giờ

19:00

24.3°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.14 km/giờ

22:00

23.6°C / 24.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây

01:00

24.1°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.72 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.18 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.01 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.6 km/giờ

13:00

32.8°C / 35.3°C
Mây cụm Mây cụm
51%
2.18 km/giờ

16:00

29.7°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.91 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.87 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.06 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 31.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.8°/32.8°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

7.79