Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:36 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa vừa

07:00

24.8°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.36 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.32 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.52 km/giờ

16:00

28.8°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.04 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.95 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Nhiều mây

01:00

24.7°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.11 km/giờ

04:00

23.8°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.77 km/giờ

07:00

25.3°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.93 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.05 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
57%
2.04 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.95 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.94 km/giờ

22:00

25.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.18 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.31 km/giờ

04:00

25°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.88 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.1 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.2°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.65 km/giờ

13:00

32.8°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
58%
2.12 km/giờ

16:00

30.6°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.31 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.26 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.95 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.61 km/giờ

07:00

25.5°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.74 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
2.01 km/giờ

13:00

33°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.64 km/giờ

16:00

29°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.09 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.66 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.62 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.06 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.96 km/giờ

07:00

24°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.79 km/giờ

10:00

29.6°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.83 km/giờ

13:00

29.3°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.71 km/giờ

16:00

28.2°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.86 km/giờ

19:00

26°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.13 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.8 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.38 km/giờ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 23.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Thấp/Cao

23°/32.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0