Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:50 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa

22:00

25.7°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.87 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.9 km/giờ

04:00

25.6°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.18 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.84 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.49 km/giờ

13:00

29.2°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.92 km/giờ

16:00

27.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.46 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.41 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.72 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.46 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.44 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.96 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.65 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.99 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.71 km/giờ

22:00

24.4°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.19 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.66 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.65 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.96 km/giờ

10:00

28.4°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
5.01 km/giờ

13:00

28°C / 30.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.58 km/giờ

16:00

28.3°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.08 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.91 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.74 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.61 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.65 km/giờ

10:00

30.8°C / 34.7°C
Mây cụm Mây cụm
70%
5.26 km/giờ

13:00

28.6°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.58 km/giờ

16:00

27.3°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.71 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.49 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.73 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.45 km/giờ

04:00

24.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.32 km/giờ

07:00

24°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.97 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.27 km/giờ

13:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.88 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.91 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.11 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.5°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0