Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 08/12/2023
Thấp/Cao
26.2/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.9/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Thấp/Cao

25.7°/29.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

4.88