Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:37 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.8°/29.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0