Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 24.6°
Sáng/Tối
21.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 24.9°
Sáng/Tối
22.1/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

4.19