Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:44 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa

07:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.7 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.78 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.95 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.74 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.33 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.27 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.01 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.48 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.12 km/giờ

10:00

28.6°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.79 km/giờ

13:00

29.1°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
4.92 km/giờ

16:00

27.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.54 km/giờ

19:00

26.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.94 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.07 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.31 km/giờ

07:00

26°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.08 km/giờ

10:00

27.8°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.68 km/giờ

13:00

29.8°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.97 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.9 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
2.93 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 24°
Sáng/Tối
25.8/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.83 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.61 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.53 km/giờ

10:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.8 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.19 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.83 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.79 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.69 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.4°/29.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.01