Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:30 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Mưa cường độ nặng

07:00

25.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
5.29 km/giờ

10:00

25.2°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.41 km/giờ

13:00

28°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
5.86 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.11 km/giờ

19:00

27.7°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.23 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.73 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.45 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.67 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.82 km/giờ

10:00

28.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.82 km/giờ

13:00

29.8°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.56 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.77 km/giờ

19:00

27°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
5.05 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
5.69 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
5.82 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.73 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.18 km/giờ

10:00

28.8°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
71%
2.47 km/giờ

13:00

30.9°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.75 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.16 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.09 km/giờ

22:00

26°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
83%
5.38 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.36 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.21 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
3.22 km/giờ

10:00

29.8°C / 32.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
2.1 km/giờ

13:00

29.7°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3.37 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.54 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.15 km/giờ

22:00

27°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.51 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.34 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.19 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.48 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.53 km/giờ

13:00

28.3°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.8 km/giờ

16:00

27°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.42 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.44 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
82%
4.08 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.29 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.82 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Thấp/Cao

24.9°/29.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0