Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:41 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.1/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Thấp/Cao

23.8°/32.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0