Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:52 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

23.9°/29.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0