Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:18 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
23.3/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
23.5/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa vừa 23.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Thấp/Cao

23.4°/32.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.29 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0