Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

23.8°/31.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.32