Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:54 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.8/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

27.1°/35.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0