Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:36 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.9°/29.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.75