Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:15 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 30.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.6°/30.9°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

3.81