Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.17 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.87 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.71 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.18 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.72 km/giờ

16:00

29.6°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.89 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.58 km/giờ

22:00

25.9°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.1 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây

01:00

24.9°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.42 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.44 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.43 km/giờ

10:00

30.1°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.98 km/giờ

13:00

32.4°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.57 km/giờ

16:00

29.9°C / 31.9°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.34 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.44 km/giờ

22:00

24.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây

01:00

24.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.97 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.29 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.19 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.66 km/giờ

13:00

33°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.72 km/giờ

16:00

30.6°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.79 km/giờ

19:00

25°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.27 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.08 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.3 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
2.31 km/giờ

07:00

25.3°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.87 km/giờ

10:00

30.2°C / 34.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
2.37 km/giờ

13:00

33.1°C / 36.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
50%
2.53 km/giờ

16:00

29°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.49 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.9°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.27 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.98 km/giờ

04:00

25.8°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.04 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.54 km/giờ

10:00

31.1°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.08 km/giờ

13:00

33.1°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.98 km/giờ

16:00

30.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.86 km/giờ

19:00

26.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.36 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.5 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

25°/32.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0