Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:28 | 13/07/2024
Thấp/Cao
25.8/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.2°
Tầm nhìn
7.35 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

24.6°/28.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.42 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

1.65