Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 30.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

23.9°/32.7°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.31