Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:18 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 30.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Thấp/Cao

24.5°/30.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0.37