Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:09 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Thấp/Cao

24.4°/29.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.02