Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:09 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

23.6°/30.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

5.02