Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:59 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 29.9°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

27.5°/35.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0