Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:41 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 22.1°
Sáng/Tối
21.5/ 29.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

23.7°/32.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.21