Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:29 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa

13:00

27.2°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
5.15 km/giờ

16:00

27.5°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.08 km/giờ

19:00

25.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.86 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.77 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.7 km/giờ

04:00

24.9°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.75 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.89 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.39 km/giờ

13:00

25.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
6.2 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.13 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.06 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.94 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.35 km/giờ

04:00

25.5°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.78 km/giờ

07:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.81 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.27 km/giờ

13:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.34 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.49 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.86 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.88 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.21 km/giờ

04:00

25.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.11 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.19 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.45 km/giờ

13:00

27.5°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.43 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.57 km/giờ

19:00

25.3°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.13 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.44 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

24.3°/28.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.42 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

1.65