Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
23.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ

13:00

29.9°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.77 km/giờ

16:00

30°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.28 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.69 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.56 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.12 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.46 km/giờ

10:00

30.7°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.7 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.29 km/giờ

16:00

30°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.57 km/giờ

19:00

26°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.96 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.37 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.1 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.22 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.05 km/giờ

13:00

32.9°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.8 km/giờ

16:00

30.7°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.77 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.96 km/giờ

22:00

25°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.84 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.44 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.39 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.5 km/giờ

13:00

31.4°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.99 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.5 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.98 km/giờ

22:00

24.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.05 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

23.6°/30.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

5.02