Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:43 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
25.7/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.1°/37°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

5.02