Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:22 | 09/06/2023
Chỉ số UV
1.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
6.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
9.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
9.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.28