Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 23.7°
Sáng/Tối
19.4/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.1°
Sáng/Tối
21.1/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.3°
Sáng/Tối
20.3/ 20.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.3°
Sáng/Tối
18/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 24.3°
Sáng/Tối
27/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.9/ 22.9°
Sáng/Tối
23.6/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.7°
Sáng/Tối
21.8/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
22/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 25.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Thấp/Cao

20.3°/27.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

6.47