Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 01:38 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Thừa Thiên Huế
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0