Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:50 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0