Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 28.1°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 35.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 30°
Sáng/Tối
27.3/ 35.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28.6°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
28.2/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 36.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.1/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.7/ 36.6°
Áp suất

999 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Thấp/Cao

27.4°/32.2°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0