Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0