Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:28 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0